สมัครเสือมังกร SA GAMING เว็บแทงไฮโล

สมัครเสือมังกร กระแสเงินสดอิสระคือไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดเงินสดคงเหลือสำหรับงวด ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP ซึ่งรวมการเคลื่อนไหวของเงินสดทั้งหมดในระหว่างงวด

รายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงาน หมายถึง รายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไร ขาดทุน และค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราไม่เชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ของเรา เราถือว่ารายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการ

คาดการณ์ผลการดำเนินงานของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต และช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับช่วงเวลาในอดีตได้ ข้อจำกัดของรายได้แบ
บ non-GAAP จากการดำเนินงานคือไม่รวมรายการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเราจากการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการวัดรายได้จากการดำเนินการทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งรวมถึงกำไร ขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดำเนินงาน

รายได้สุทธิแบบ non-GAAP หมายถึงรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ไม่รวมกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งเราไม่เชื่อว่าจะบ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ของเรา เราถือว่ารายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดเป็นการวัดความสามารถ

ในการทำกำไร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต และอนุญาตให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้อจำกัดของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดคือไม่รวมรายการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิและรายไ

ด้สุทธิต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการวัดผลทางการเงินของ GAAP ที่เปรียบเทียบได้ของรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! ผู้ถือหุ้นสามัญ Inc. ต่อหุ้น – ปรับลด ซึ่งรวมถึงกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และกำไรสุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลด

ต้นทุนทางตรงสำหรับแต่ละส่วนงานรวมถึงต้นทุนของรายได้ (ไม่รวม TAC) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานนั้น เช่น ค่าชดเชยพนักงาน (ไม่รวมค่าชดเชยตามสต็อก) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดในท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก เริ่มต้นในปี 2555 ต้นทุน

การตลาดและการสนับสนุนลูกค้าจะได้รับการจัดการในพื้นที่และรวมเป็นต้นทุนโดยตรงสำหรับแต่ละส่วนงาน จำนวนเงินงวดก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอในปัจจุบัน

ต้นทุนการดำเนินงานทั่วโลกรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมบริการและการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์กรที่ได้รับการจัดการทั่วโลกและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานใดโดยเฉพาะ ก่อนปี 2555 ต้นทุนด้านการตลาดและการสนับสนุนลูกค้าได้รับการจัดการทั่วโลกและรวมเป็นต้นทุนการดำเนินงานทั่วโลก จำนวนเงินงวดก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอในปัจจุบัน

การชำระคืนต้นทุนสุทธิจาก Microsoft จะรวมอยู่ในต้นทุนการดำเนินงานทั่วโลกเป็นหลักผ้า XTIO2 บรรลุพลังป้องกันเชื้อโรค 100% ที่สูงที่สุดในโลก พิสูจน์โดย SGS USA จัดทำโดย CLEANCOATING LLC
18 กรกฎาคม 2555 09:16 น. Eastern Daylight Time

ลอสแองเจลิส –( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2019 ผ้า XTIO2 Active-Shield™ Fabricมีอัตราประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่สูงที่สุดในโลกถึง 100% ซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยบริษัทตรวจสอบ ทวนสอบ ทดสอบ และรับรองชั้นนำของโลกSGS ( http://www.sgsgroup .us.com/ ) จากการทดสอบ AATCC100 ที่ได้มาตรฐานโดย American Association of Textile Chemists and Colorists

XTIO2 เป็นบริษัทเดียวในโลกที่เทคโนโลยีการเคลือบนาโน TiO2 ได้ผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 100% บนวัสดุเคลือบจาก SGS ต้าน แบคทีเรียE.coliและMRSA (S.aureus) ที่เป็นอันตราย การทดสอบได้รับมอบหมายจาก Cleancoating LLC (ฟิลาเดลเฟีย)

การ เคลือบผ้า XTIO2 เอกสิทธิ์ของโลก(น้ำบริสุทธิ์พิเศษ 99%, อนุภาคนาโน 1% TiO2) คือ:

ต้านเชื้อ100100%สีเขียว (ศูนย์ VOCsปลอดภัยปลอดสารพิษ (การปฏิบัติตาม RoHSอย่างยั่งยืทำความสะอาดตัวเองด้วยฟังก์ชัน ป้องกันกลิ่นที่เหนือกว่าเอเมอรีวิลล์ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. CLIF Kid ®ผู้ผลิตขนมออร์แกนิกสำหรับเด็กที่กระฉับกระเฉง ได้รับรางวัล “ขั้วโลกใต้ทางใต้” ซึ่ง

สร้างสรรค์โดย Abigail อายุเจ็ดขวบ จากเมืองออลบานี รัฐโอเรกอน ซึ่งเป็นผู้ชนะในปี 2555 Backyard Game of the Year Playoffs ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคมที่ Marina Green ในซานฟรานซิสโก

“การพาเด็ก ๆ ออกไปเล่นข้างนอกเป็นประจำและใช้จินตนาการเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง”

ทวีตนี้เด็กๆ และครอบครัวรวมตัวกันในซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Backyard Game of the Year Playoffs ประจำปีครั้งที่สอง เกมที่เล่นได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับชาติที่ท้าทายเด็กๆ ให้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านและสร้างสรรค์ไอเดียเกมหลังบ้านสุดสร้างสรรค์ จากผู้เข้ารอบทั้ง 6 คน เกมของ Abigail ได้รับเลือกให้เป็นเกม Backyard Game of the Year ปี 2012 เนื่องจากเกมนี้ท้าทายเด็กๆ ทุกวัยด้วยเป้าหมายที่ตรงไปตรงมา ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวที่สนุกสนานและไร้สาระที่ทำให้พวกเขาหัวเราะได้ตลอดทาง Abigail คว้ารางวัลใหญ่กลับบ้าน ทุนการศึกษา $10,000 มอบให้โดย CLIF Kid

“มันเจ๋งมากที่ CLIF Kid เลือกไอเดียเกมสนามหลังบ้านของฉันให้เป็นผู้ชนะ” Abigail ผู้ชนะรางวัลใหญ่จาก CLIF Kid Backyard Game Playoffs กล่าว “เราต้องเล่นเกมของฉันกับเด็ก ๆ จากทั่วทุกมุมโลกและเราสนุกมาก นอกจากนี้ ฉันยังได้รับทุนการศึกษาที่จะช่วยเรื่องการเรียนในวิทยาลัยเมื่อโตขึ้น”

นอกจาก Abigail แล้ว CLIF Kid ยังส่งผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายไปยังซานฟรานซิสโกเพื่อนำเสนอเกมของพวกเขาต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวในท้องถิ่นที่ออกมาร่วมงาน ผู้ตัดสินรวมถึง Richard Louv นักเขียนหนังสือขายดีและผู้สนับสนุนการเล่นกลางแจ้งที่สร้างคำว่า Nature-Deficit Disorder® ในหนังสือLast Child in the Woods ของเขา Jonny Moseley ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกของสหรัฐในการเล่นสกีแบบฟรีสไตล์ และ Dana King ผู้ประกาศข่าวที่ได้รับรางวัล สำหรับซีบีเอสในซานฟรานซิสโก ผู้เข้ารอบสุดท้ายแต่ละคนได้รับจักรยาน Marin และหมวกกันน็อค Bell และรองชนะเลิศ 5 คนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษา $1,000

กฎของเกมสำหรับทั้ง 6 เกมที่เปิดเผยที่ CLIF Kid Backyard Game of the Year Playoffs – “Dance Tag,” “Footloose Derby,” “North Pole South Pole,” “Tortoise & the Hare Ball,” “Sidewalk Chalk Adventure” และ “ Zombie Hunt” – สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.ClifKidBackyardGame.com เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เล่นนอกบ้านหรือในสวนหลังบ้าน

Jennifer Yun ผู้อำนวยการแบรนด์ CLIF Kid กล่าวว่า “การพาเด็กๆ ออกไปเล่นนอกบ้านและใช้จินตนาการเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง “เราหวังว่าเด็กๆ คนอื่นๆ จะได้รับแรงบันดาลใจจาก Abigail และผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่นๆ ของเรา ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ประสบความสำเร็จเมื่อถูกท้าทายให้ออกไปข้างนอกและสนุกสนาน”

จากการสำรวจของ Kelton Research ในปี 2012 พบว่าเด็กๆ ใช้เวลาอยู่หน้าจอหน้าจอมากกว่า 56% ต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับการเล่นกลางแจ้ง CLIF Kid ตระหนักถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมต่อเด็ก ๆ กับเวลาเล่นนอกเกม จะบริจาคกฎและอุปกรณ์ของเกมที่ชนะเป็นปีที่สองให้กับ Children & Nature Network ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อเชื่อมโยงเด็ก ๆ กับธรรมชาติอีกครั้ง เครือข่าย Children & Nature ให้ความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างนักวิจัย นักการศึกษา และองค์กรที่อุทิศตนเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

เกี่ยวกับ CLIF Kid

CLIF Kid ทำขนมออร์แกนิกที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับร่างกายที่กำลังเติบโตของเด็กๆ พัฒนาต่อมรับรส และใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง ไลน์ขนมประกอบด้วยสารอาหารที่ร่าง กายกำลังเติบโตต้องการมากที่สุดในด้านรสชาติที่เด็ก ๆ ต้องการด้วย CLIF Kid Zbar สแน็คบาร์ธัญพืชเต็มเมล็ดที่อบนุ่มและกรอบ และ CLIF Kid Zfruit เชือกผลไม้ที่เคี้ยวหนึบ เสิร์ฟผลไม้ออร์แกนิคเต็มๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.clifkid.com และเยี่ยมชมเพจ Facebook ของเราที่ www.facebook.com/clifkid

เกี่ยวกับคลิฟ บาร์ แอนด์ คอมพานี

Clif Bar & Company เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งรวมถึง CLIF® BAR energy bar, LUNA®, The Whole Nutrition Bar for Women®; และ CLIF Kid®, Nourishing Kids in Motion® ครอบครัวและบริษัทที่พนักงานเป็นเจ้าของมุ่งเน้นไปที่โภชนาการการกีฬาและของว่างเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นที่จะรักษาธุรกิจ แบรนด์ ผู้คน ชุมชน และโลกใบนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clif Bar & Company กรุณาเยี่ยมชมที่ www.clifbar.comตรวจสอบหน้า Facebook ของเราที่www.facebook.com/clifbar และติดตามเราบน Twitter ได้ที่: www.twitter.com/clifbar

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50344906&lang=en
ได้รับการรับรองจาก ISPBC
เนื่องจากมี ประโยชน์มากมาย ราคาไม่แพง และวิธีการผลิตที่พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การเคลือบผ้า XTIO2 จึงสามารถ นำไปใช้กับผ้าและเสื้อผ้าประเภทต่างๆ เช่นชุดกีฬา ชุดยูนิฟอร์ม ผ้าลินิน ผ้าม่าน พรม หน้ากาก ชุดชั้นในและ ส ครับ/ชุดแพทย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และคุณสมบัติต้านเชื้อราที่ยั่งยืน

ผ้า XTIO2สามารถฟื้นฟูได้ในแสงแดดโดยตรงหรือแสงที่มองเห็นได้ภายในอาคาร ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการซัก ประหยัดเงิน และเวลาคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาล ศูนย์ผู้สูงอายุ/บ้านพักคนชรา โรงแรม เรือสำราญ ทหาร ระบบขนส่งสาธารณะ โรงเรียน กีฬา และอุตสาหกรรมแฟชั่นอนุภาคนาโน XTIO2 ที่มีประจุไฟสูงจะปล่อยประจุลบในอากาศ ทำลายเชื้อโรค สลาย VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ลดการสะสมของฝุ่นและทำให้อากาศบริสุทธิ์จากสารก่อภูมิแพ้

ผ้า XTIO2 Active-Shield™ได้รับการรับรองโดยInternational Self-Powered Building Council (ISPBC) ว่าเป็นเทคโนโลยีอาคารสีเขียว และเป็นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดในการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคโดยลดการแพร่กระจายของอากาศและเชื้อโรคติดต่อเช่นไวรัสเย็น , H1N1, H5N1, H2N5, EV-71 และ superbugs (NDM-1) ที่แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการจาม การไอ และการสัมผัสทางผิวหนัง

XTIเป็นบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกา รัฐเดลาแวร์ ติดต่อinfo@XTI.tm ข้อมูลเพิ่มเติม www.XTI.tm คีย์เวิร์ด ของ Google: XTIO2 INC / XTI 360
CLEANCOATING LLCเป็นบริษัทในฟิลาเดลเฟียที่ขยายบริการ XTI-Nanocoating ไปยังบ้าน สำนักงาน อาคารสีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา เรือสำราญ การขนส่งสาธารณะ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร www.cleancoating.us

International Self-Powered Building Council (ISPBC) เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า พัฒนา และขับเคลื่อนนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติของ Self-Powered Building (SPB) www.ISPBC.orgพนักงานโซเด็กซ์โซ่มากกว่า 40,000 คนจาก 35 ประเทศทั่วทุกทวีปเข้าร่วมงาน STOP Hunger Servathon 2012
18 กรกฎาคม 2555 08:41 น. Eastern Daylight Time
ปารีส–( บิสิเนส ไวร์ )–ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ:

พนักงานของ โซเด็กซ์โซ่ (PARIS:SW)(OTCBB:SDXAY) ทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมงาน STOP Hunger Servathon ประจำปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการประจำปีครั้งที่ 16 ที่ เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกองกำลังและต่อสู้กับความหิวโหยและการขาดสารอาหารในชุมชนของตน Servathon เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของโซเด็กซ์โซ่ภายใต้โครงการ STOP Hunger ระดับโลก

โซเด็กซ์โซ่ ผู้นำระดับโลกด้านบริการคุณภาพชีวิต ประกาศเปิดตัว Servathon ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงานมากกว่า 40,000 คนเข้าร่วมในการบรรเทาความหิวโหยทั่วโลก รวมถึงการเป็นอาสาสมัครและการระดมทุน อาสาสมัครพนักงานที่ทำงานร่วมกับองค์กรและสมาคมนอกภาครัฐมากกว่า 425 แห่ง ใน 35 ประเทศใน 6 ทวีปได้เข้าร่วมในการดำเนินการบรรเทาความหิวโหยต่างๆ กว่า 900 รายการ

ด้วยเหตุนี้ โซเด็กซ์โซ่จึงรักษาความมุ่งมั่นในระยะยาวในการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนเกือบหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก โครงการ Servathon ระดับเรือธงจัดขึ้นจากกิจกรรมของอาสาสมัครพนักงานในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการระดมทุน การเสิร์ฟอาหาร และการรวบรวมอาหารบริจาค ด้วยความมุ่งมั่น พนักงานของโซเด็กซ์โซ่ช่วยให้ผู้ที่หิวโหยสามารถรับอาหารและเงินทุนเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความสมดุลทางโภชนาการของพวกเขา

ในปีนี้ได้มีการดำเนินการด้านนวัตกรรมหลายอย่าง เช่น: เสนอหลักสูตรในการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุล แบ่งปันประสบการณ์ของโซเด็กซ์โซ่กับองค์กรและสมาคมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับเศษอาหาร

STOP Hunger ริเริ่มขึ้นในปี 2539 โดยความคิดริเริ่มของ CEO ของโซเด็กซ์โซ่ คุณ STOP Hunger มีส่วนช่วยในการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการผ่านสี่ประเด็นหลัก ได้แก่ อาสาสมัคร การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ การบริจาคอาหาร และการระดมทุน ปัจจุบัน STOP Hunger ดำเนินการใน 42 ประเทศทั่วโลกที่โซเด็กซ์โซ่ดำเนินการอยู่

ภาคผนวกท่ามกลางความคิดริเริ่มของ Servathon 2012:โคลอมเบีย : พนักงาน 240 คนอาสา 1,274 ชั่วโมงในห้าเมืองหลัก (โบโกตา, เมเดยิน, กาลี, บาร์รังกียา และลาจากวา, ซีซาร์) และระดมเงินทั้งหมด 4,046 ยูโรเพื่อช่วย STOP Hunger ไฮไลท์ของกิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการผลิต คอนเสิร์ตหาทุน งานมหกรรมอาหาร อาสาสมัครธนาคารอาหารและโครงการแลกเปลี่ยนชุมชน

มาเลเซีย : ระดมทีมเพื่อทำครัว เสิร์ฟอาหาร และระดมทุนเพื่อคนไร้บ้าน เด็กกำพร้า และผู้สูงอายุที่ยากจนในเมือง โดยให้บริการผู้ยากไร้ 1,200 คน อาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ HQ และหน่วยปฏิบัติการได้อุทิศเวลาในการผลิตและเสิร์ฟอาหาร แจกจ่ายถุงสารพัด 600 ถุงที่บรรจุอาหาร น้ำ และเครื่องใช้ในห้องน้ำ และรวบรวมได้มูลค่า 5,000 ยูโร

ออสเตรเลีย : เงินสดรับจากความพยายามของเซอร์วาธอนจะช่วยจัดหาอาหาร 14,690 มื้อให้กับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่หิวโหย ความพยายามในการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์และแข่งขันได้และการรวบรวมอาหาร รวมถึงการมีส่วนร่วมใน “Can-a-thon” ซึ่งพนักงานได้จัดตั้งทีมและสร้างโครงสร้างจากรายการอาหารกระป๋อง ควบคู่ไปกับความพยายามของอาสาสมัครทั่วประเทศ

ฝรั่งเศส : การส่งเสริมการขาย “เศษขนมปังน้อยลง” ทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องเศษขนมปังในสถานที่การศึกษาและด้วยการลดปริมาณขนมปังที่เสียไปอย่างเห็นได้ชัด ความแตกต่างของขนมปังที่เสียจากสัปดาห์หนึ่งไปอีกสัปดาห์จึงเปลี่ยนเป็นการบริจาค ( เทียบเท่าอาหาร 1,500 มื้อ) ให้กับพันธมิตรบรรเทาความหิวโหยระดับชาติ ที่สำนักงานใหญ่ของโซเด็กซ์โซ่ในปารีส การแข่งขันการขับอาหารส่งผลให้มีการรวบรวมอาหารมากกว่า 1 ตัน (โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ 9 รายที่บริจาคอาหาร 12 พาเลท)

อินเดีย : กิจกรรมเซอร์วาทอนมากกว่า 12 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 130 คนของโซเด็กซ์โซ่จัดขึ้นทั่วประเทศอินเดีย โดยรวมแล้ว ผู้ได้รับผลประโยชน์ 800 รายได้รับความช่วยเหลือจากทีมที่รวมกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนอาหาร (3,800 กิโลกรัม) อาสาสมัคร และการระดมทุน การบริจาคอาหารและอาหารให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนมักรวมถึงการเยี่ยมเยียนเด็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพและโภชนาการ กีฬา ศิลปะ และเกม “Mango Mania” เทศกาลขายมะม่วงให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำนักงานภูมิภาคของโซเด็กซ์โซ่และไซต์ของโซเด็กซ์โซ่ทั่วประเทศ สร้างรายได้ 1,500 ยูโรสำหรับ STOP Hunger
เกี่ยวกับโซเด็กซ์โซ่

โซเด็กซ์โซ่ ผู้นำระดับโลกด้านบริการคุณภาพชีวิตPlantronics กลายเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการหูฟังอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน Electronic Sports World Cup 2012 18 กรกฎาคม 2555 08:28 น. Eastern Daylight Timeซานตาครูซ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. วันนี้ Plantronics ประกาศว่าจะเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่จะเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดจำหน่ายหูฟังอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน Electronic Sports World Cup (ESWC) ซึ่งเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก การแข่งขัน. ด้วยการสนับสนุนนี้ Plantronics ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของตนต่อชุมชนเกมด้วยสายผลิตภัณฑ์ GameCom® ยอดนิยม และด้วยการเปิดตัวชุดหูฟังใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการแข่งขันวิดีโอเกม ชุดหูฟัง GameCom ใหม่ของ Plantronics จะเปิดตัวที่ PAX Prime ในซีแอตเทิลในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และจะนำเสนอที่ ESWC World Grand Finals ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Paris Games Week ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555

“ด้วยความคิดนั้น และด้วยความร่วมมือกับ Dolby เราจึงได้สร้างชุดผลิตภัณฑ์เกมที่ไม่เพียงแต่ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เล่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรเกมเมอร์ระดับฮาร์ดคอร์หรือแค่ลองเล่น Plantronics บ้าง”

ทวีตนี้
ความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง Plantronics ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านชุดหูฟังสำหรับการสื่อสาร และ ESWC รวมถึงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ละประเทศที่นำไปสู่รอบชิงชนะเลิศระดับโลก

Stuart Bradshaw หัวหน้าฝ่ายการตลาดในยุโรปและแอฟริกาของ Plantronics กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมในการเล่นเกมในปัจจุบันต้องการเสียงที่โดดเด่นเพื่อให้ประสบการณ์นั้นสมจริงและดื่มด่ำอย่างเต็มที่ “ด้วยความคิดนั้น และด้วยความร่วมมือกับ Dolby เราจึงได้สร้างชุดผลิตภัณฑ์เกมที่ไม่เพียงแต่ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เล่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรเกมเมอร์ระดับฮาร์ดคอร์หรือแค่ลองเล่น Plantronics บ้าง”

Matthieu Dallon ผู้ก่อตั้ง Electronic Sports World Cup กล่าวเสริมว่า “Plantronics เป็นพันธมิตรของ Electronic Games World Cup มาตั้งแต่ปี 2550 หลังจากหลายปีของการทำงานร่วมกัน เรายังคงซาบซึ้งต่อการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์ใน e-sports โดยการนำเสนอชุดหูฟังที่ ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นออนไลน์หรือบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

นอกเหนือจากการปรากฏตัวที่ World Grand Final แล้ว Plantronics สมัครเสือมังกร ยังจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคของ ESWC ปี 2555 อีกหลายรายการ รวมถึงรอบชิงชนะเลิศในอเมริกาเหนือของ ESWC ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างงาน PAX Prime 2012 ซึ่งเป็นงานประชุมวิดีโอเกมสำคัญที่จัดขึ้นที่ซีแอตเทิลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://gamecom.plantronics.comเกี่ยวกับ Plantronics – Simply Smarter Communications TMPlantronics เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยเสียงสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีด้านเสียงในทุกแง่มุม โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันได้ ตั้งแต่โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรไปจนถึงการเล่นเกมและชุดหูฟัง Bluetooth® เรามอบคุณภาพที่แน่วแน่ บริการพิเศษ และประสบการณ์ที่สนุกสนาน ปัจจุบัน Plantronics ถูกใช้โดยบริษัทใน Fortune 100 ทุกแห่ง รวมถึงบริการ 911 การควบคุมการจราจรทางอากาศ และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.plantronics.com

Plantronics, GameCom และ Simply Smarter Communications เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Plantronics, Inc. Dolby เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories เครื่องหมายการค้า Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายโดย Plantronics, Inc. อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Electronic Sports World Cup—ESWC เปิดตัวในฝรั่งเศสในปี 2546 จากรุ่นแรกสุดที่ Futuroscope ฟุตบอลโลกได้จัดการแข่งขันวิดีโอเกมในทั้งห้าทวีป ที่ Carrousel du Louvre ในปี 2548 และที่ Paris-Bercy ในปี 2549 งานดังกล่าวได้กลายเป็นมาตรฐานในการแข่งขันวิดีโอเกมและการแสดงสดการแข่งขัน การแข่งขัน World Grand Final ปี 2008 จัดขึ้นที่เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 2011 ESWC ชนะการแข่งขัน Paris Games Week ด้วยการแสดงห้าวันต่อหน้าผู้เยี่ยมชมมากกว่า 150,000 คนและผู้ชมออนไลน์สองล้านคน ที่งาน Paris Games Week ปี 2012 ESWC จะใช้ความท้าทายอีกครั้งในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และแฟนวิดีโอเกมในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองและความมีน้ำใจนักกีฬา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.eswc.comเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/esworldcupParis Games Week: www.parisgamesweek.comยาฮู! รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555 รายได้จากการดำเนินงาน 190 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกินกว่าจุดกึ่งกลางของธุรกิจ

$0.27 EPS ไม่รวมการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปี17 กรกฎาคม 2555 16:05 น. เวลาออมแสงตะวันออกซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

“เรายังเคลื่อนไหวอย่างจริงจังด้วยข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ใหม่กับอาลีบาบาและ Facebook และประกาศความร่วมมือใหม่หลายรายการรวมถึง CNBC, Clear Channel และ Spotify” ทวีตนี้รายได้ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาทราฟฟิค (“รายได้ ex-TAC”) อยู่ที่ 1,081 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2554 รายรับ GAAP อยู่ที่ 1,218 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 ลดลง 1% จาก ไตรมาสที่สองของปี 2554

รายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานที่ 190 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 ทรงตัวเมื่อเทียบกับ 191 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี

2554 รายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานไม่รวมค่าปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ในไตรมาสที่สองของปี 2554 และ 136 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 ตาม GAAP รายได้จากการดำเนินงานลดลง 71% เป็น 55 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 191 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554

ในไตรมาสที่สองของปี 2555 กำไรสุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 0.27 ดอลลาร์ กำไรสุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดไม่รวมค่าปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 และ 136 ล้านดอลลาร์ รวมถึงผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง 36 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 บน ตาม GAAP กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดคือ 0.18 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าของบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร จากความเชื่อมั่นนี้ โซเด็กซ์โซ่ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทและสถาบันที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน นับตั้งแต่ปิแอร์ เบลลอนก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2509 พนักงาน 413,000 คนของโซเด็กซ์โซ่ใน

80 ประเทศออกแบบและมีใจรักในการบริการเหมือนกัน จัดการและส่งมอบบริการคุณภาพชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ โซเด็กซ์โซ่ได้สร้างธุรกิจการบริการรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อความสำเร็จของพนักงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภูมิภาค และประเทศที่บริษัทดำเนินการอยู่ผลกระทบของ

การได้รับรางวัลหุ้นคงค้างของกิจการที่บริษัทถือหุ้นในส่วนได้เสียซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสียทำให้กำไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทลดลง 0.01 ดอลลาร์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ยาฮู! Inc.หมายเหตุสำหรับงบกำไรขาดทุนรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์นี้และสิ่งที่แนบมารวมถึงการวัดรายได้ทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล (“รายได้ ex-TAC”) กระแสเงินสดอิสระ รายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP รายได้สุทธิแบบ non-GAAP และสุทธิแบบ non-GAAP รายได้ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งกระทบยอดกับรายได้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงาน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – ปรับลด ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุด เราใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

จัดการภายในและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา เราอธิบายข้อจำกัดเฉพาะสำหรับการวัดผลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP แต่ละรายการด้านล่าง โดยทั่วไปฝ่ายบริหารจะชดเชยข้อจำกัดในการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP โดยอาศัยการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรีย

บเทียบกันได้ และให้ผู้ลงทุนสามารถกระทบยอดมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP กับมาตรการหรือมาตรการทางการเงินของ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารใช้การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เท่านั้น นอกเหนือจากและร่วมกับผลลัพธ์ที่นำเสนอตาม GAAP เราเชื่อว่า

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิธีการเพิ่มเติมในการดูแง่มุมของการดำเนินงานของเรา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ GAAP ของเรา จะช่วยให้เข้าใจปัจจัยและแนวโน้มที่ส่งผลต่อธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ควรได้รับการ

พิจารณาว่าเป็นส่วนเสริม ไม่ใช่เพื่อทดแทน หรือเหนือกว่ารายได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงาน รายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น – ปรับลดคำนวณตาม GAAP

รายได้ ex-TAC ​​เป็นการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ซึ่งกำหนดเป็นรายได้ GAAP หัก TAC TAC ประกอบด้วยการชำระเงินให้กับบุคคลภายนอกที่รวมข้อเสนอการโฆษณาของเราเข้ากับเว็บไซต์หรือข้อเสนออื่น ๆ ของพวกเขา (เว็บไซต์และข้อเสนออื่น ๆ “ไซต์พันธมิตร”) และการชำระเงินให้กับบริษัทที่นำการ

เข้าชมของผู้บริโภคและธุรกิจไปยัง Yahoo! คุณสมบัติและบริการออนไลน์ (“คุณสมบัติ Yahoo!”) ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการค้นหากับ Microsoft Microsoft ยังคงรักษาส่วนแบ่งรายได้ 12 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการค้นหาสุทธิ (หลัง TAC) ที่สร้างขึ้นบน Yahoo! สถานที่ให้บริการและไซต์

Affiliate ในตลาดที่เปลี่ยนแปลง ยาฮู! รายงานรายได้สุทธิที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงการค้นหาเป็นรายได้และไม่แสดง TAC ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ดังนั้น สำหรับตลาดที่เปลี่ยนไป Yahoo! รายงานรายได้ GAAP ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการค้นหาแบบสุทธิ (หลัง TAC) แทนที่จะเป็นแบบรวม สำหรับตลาดที่ยังไ

ม่ได้เปลี่ยนแปลง รายได้จะยังคงบันทึกแบบยอดรวม และ TAC จะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เรานำเสนอรายได้ ex-TAC ​​เพื่อให้นักลงทุนมีเมตริกที่ใช้โดยบริษัทสำหรับการประเมินและวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ Microsoft และเพื่อให้นักลงทุนมีตัวเลขรา

ยได้ที่เปรียบเทียบได้เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนหน้า ระหว่าง และหลังช่วงการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดของรายได้ ex-TAC ​​คือเป็นการวัดที่เราได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ภายในและนักลงทุนที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงกับบริษัท ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถปรับปรุงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับบริษัทอื่นๆ ใ

นอุตสาหกรรมของเราที่มีการจัดการทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน แต่จัดการกับผลกระทบของ TAC ต่างกัน ฝ่ายบริหารชดเชยข้อ จำกัด เหล่านี้โดยอาศัยการวัดรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของ GAAP ที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งรวมถึง TAC ในตลาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดอิสระเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ซึ่งกำหนดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ปรับให้รวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนเกินจากรางวัลตามหุ้น) หักการได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์ สุทธิ และเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้น เราถือว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นมาตรวัดสภ

าพคล่องซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนเกี่ยวกับปริมาณเงินสดที่ธุรกิจสร้างขึ้นหลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการลงทุนใน ธุรกิจของบริษัท การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล และการซื้อหุ้นคืน ข้อจำกัดของ

กระแสเงินสดอิสระคือไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดเงินสดคงเหลือสำหรับงวด ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP ซึ่งรวมการเคลื่อนไหวของเงินสดทั้งหมดในระหว่างงวด

รายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงาน หมายถึง รายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไร ขาดทุน และค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราไม่เชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ของเรา เราถือว่ารายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไร ซึ่งอำนวยความสะดวกใน

การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต และช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับช่วงเวลาในอดีตได้ ข้อจำกัดของรายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานคือไม่รวมรายการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเราจากการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารชดเชยข้อ

จำกัดนี้โดยอาศัยการวัดรายได้จากการดำเนินการทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งรวมถึงกำไร ขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดำเนินงาน

รายได้สุทธิแบบ non-GAAP หมายถึงรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. ไม่รวมกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งเราไม่เชื่อว่าจะบ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ของเรา เราถือว่ารายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดเป็นการวัดความสามาร

ถในการทำกำไร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต และอนุญาตให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้อจำกัดของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดคือไม่รวมรายการทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิและราย

ได้สุทธิต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดนี้โดยอาศัยการวัดผลทางการเงินของ GAAP ที่เปรียบเทียบได้ของรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Inc. และรายได้สุทธิที่เป็นของ Yahoo! Royal Online ผู้ถือหุ้นสามัญ Inc. ต่อหุ้น – ปรับลด ซึ่งรวมถึงกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และกำไรสุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลด